• Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inritat i vänstra hörnet tre röda streck]
Stockholm tisdag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne
Jag mår som vanligt
bra och alting går sin 
gilla gång.
[överstruket: t] De fyra anatomi ten-
tamina äro lyckligen öf-
verståndna. Vid den sista
i dag hade jag rent utaf
bondtur. I morgon ha vi
examen men jag hoppas
att inte den [bläckplump] skall gå
sämre för att gubbarna 
kör på.
Vi ha prof. Björk i malar
skolan denna [överskrivet: d] månaden
.
[Sida 2]
Prissarna skolkar frisk
nu, när det börjat bli
vackert väder, så han är
alltid vid dåligt humör.
Cederström är också ovanligt
mycke officer denna månaden
Prissarna som måla pris-
ämnet gå i riktig feber
för att få det färdigt.
Jag sitter modell såsom
artistyngling i en större tafla
föreställande en ateljéidyll.
(Ivar Kamke sitter och spelar
fiol i skymningen och jag
och en liten modellflicka
höra på)
Jag kommer endast att 
ställa ut några studier
och kompositioner.
Så har jag skänkt [överstruket: några] ett par
.
[Sida 3]
saker till det stora internatio-
nella konstlotteri, som anord-
nats för boerkvinnor.
Här har snöat och varit
gräsligt kallt ända tills i 
förgår.
Pontus Lanner har fått en böld
 i jumsken. På 14 dagar tack-
lade han af ända till oigen-
kännlighet. Nu ligger han
på Sofiahemmet för att un-
dergå operation. Man vet
aldrig hvad man kan få 
i en hast.
När blir kostymen fär-
dig? Det vore bra om jag
finge den så fort som möj-
ligt. Vinterråcken borjar bli
för varm.
Jag har sista tiden hört
.
[Sida 4]
så många hemska historier 
om norrlandsmyggen, så
vi börja nästan tvifla på
trefligheten i en sådan resa.
Tack skall du ha Enne
för korten.
Jag hoppas ni alla må
bra och och mamma är 
kry i sin hals.
Hälsningar
John.
P.S.
Anatomin klarad!!
DS.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inritat i vänstra hörnet tre röda streck]
Stockholm tisdag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne
Jag mår som vanligt
bra och alting går sin 
gilla gång.
[överstruket: t] De fyra anatomi ten-
tamina äro lyckligen öf-
verståndna. Vid den sista
i dag hade jag rent utaf
bondtur. I morgon ha vi
examen men jag hoppas
att inte den [bläckplump] skall gå
sämre för att gubbarna 
kör på.
Vi ha prof. Björk i malar
skolan denna [överskrivet: d] månaden
.
[Sida 2]
Prissarna skolkar frisk
nu, när det börjat bli
vackert väder, så han är
alltid vid dåligt humör.
Cederström är också ovanligt
mycke officer denna månaden
Prissarna som måla pris-
ämnet gå i riktig feber
för att få det färdigt.
Jag sitter modell såsom
artistyngling i en större tafla
föreställande en ateljéidyll.
(Ivar Kamke sitter och spelar
fiol i skymningen och jag
och en liten modellflicka
höra på)
Jag kommer endast att 
ställa ut några studier
och kompositioner.
Så har jag skänkt [överstruket: några] ett par
.
[Sida 3]
saker till det stora internatio-
nella konstlotteri, som anord-
nats för boerkvinnor.
Här har snöat och varit
gräsligt kallt ända tills i 
förgår.
Pontus Lanner har fått en böld
 i jumsken. På 14 dagar tack-
lade han af ända till oigen-
kännlighet. Nu ligger han
på Sofiahemmet för att un-
dergå operation. Man vet
aldrig hvad man kan få 
i en hast.
När blir kostymen fär-
dig? Det vore bra om jag
finge den så fort som möj-
ligt. Vinterråcken borjar bli
för varm.
Jag har sista tiden hört
.
[Sida 4]
så många hemska historier 
om norrlandsmyggen, så
vi börja nästan tvifla på
trefligheten i en sådan resa.
Tack skall du ha Enne
för korten.
Jag hoppas ni alla må
bra och och mamma är 
kry i sin hals.
Hälsningar
John.
P.S.
Anatomin klarad!!
DS.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inritat i vänstra hörnet tre röda streck]
Stockholm tisdag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne
Jag mår som vanligt
bra och alting går sin 
gilla gång.
[överstruket: t] De fyra anatomi ten-
tamina äro lyckligen öf-
verståndna. Vid den sista
i dag hade jag rent utaf
bondtur. I morgon ha vi
examen men jag hoppas
att inte den [bläckplump] skall gå
sämre för att gubbarna 
kör på.
Vi ha prof. Björk i malar
skolan denna [överskrivet: d] månaden
.
[Sida 2]
Prissarna skolkar frisk
nu, när det börjat bli
vackert väder, så han är
alltid vid dåligt humör.
Cederström är också ovanligt
mycke officer denna månaden
Prissarna som måla pris-
ämnet gå i riktig feber
för att få det färdigt.
Jag sitter modell såsom
artistyngling i en större tafla
föreställande en ateljéidyll.
(Ivar Kamke sitter och spelar
fiol i skymningen och jag
och en liten modellflicka
höra på)
Jag kommer endast att 
ställa ut några studier
och kompositioner.
Så har jag skänkt [överstruket: några] ett par
.
[Sida 3]
saker till det stora internatio-
nella konstlotteri, som anord-
nats för boerkvinnor.
Här har snöat och varit
gräsligt kallt ända tills i 
förgår.
Pontus Lanner har fått en böld
 i jumsken. På 14 dagar tack-
lade han af ända till oigen-
kännlighet. Nu ligger han
på Sofiahemmet för att un-
dergå operation. Man vet
aldrig hvad man kan få 
i en hast.
När blir kostymen fär-
dig? Det vore bra om jag
finge den så fort som möj-
ligt. Vinterråcken borjar bli
för varm.
Jag har sista tiden hört
.
[Sida 4]
så många hemska historier 
om norrlandsmyggen, så
vi börja nästan tvifla på
trefligheten i en sådan resa.
Tack skall du ha Enne
för korten.
Jag hoppas ni alla må
bra och och mamma är 
kry i sin hals.
Hälsningar
John.
P.S.
Anatomin klarad!!
DS.
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to