Dryckeskanna

Kanna av rehnlänskt stengods. 1300- eller 1400-talen. Uppfiskad utanför holmen Toklo i Dalaröleden. Troligen tappad från ett fartyg på väg till Stockholm.

Share to