• En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))
  • En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))

Flensburg, Oscar Fredrik (1855 - 1932)

En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.

Share to