78 objects

Porträtt på Sven Gunnar Pihlgren.

Porträtt på Organist Petterson från Nässjö, fader till Axel Ramm.

Porträtt på Eugenie Ouchterlony, Född Lindström. Född i Petersburg år 1839 och dog år 1919 i Göteborg.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Greta Hedin

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Elon Blomberg 17 år

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Frk. Blomberg

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Hilma Blomberg

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Kyrkoh. G. Blomberg

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Alma Blomberg g.m Kyrkohe. Östergren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: frk. Blomberg g.m. Kyrkoh. Östergren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Julia Ekman f. Wallroth. Hennickehammer. Göteborg.

Porträtt på S. I. Nilsson.

Porträtt på Ebba Natt och Dag fru till kyrkoherde Lundberg.

Porträtt av Gilbert Hamilton, löjtnant vid Livregementets husarer K 3.

Porträtt på en Herre från Foglavik.

Porträtt på Ingegerd Bäckdahl, född år 1880 i Jönköping.

Porträtt på Gustaf Bäckdahl omkring år 1897.

Porträtt på Grosshandlare Carl Bäckdahl. fotot från 1897.

Porträtt på Lina Busck.

Porträtt på Augusta Busck.

Share to