• August Strindberg var författare och dramatiker, men även konstnär och fotograf. Han sökte ständigt nya konstnärliga uttrycksformer och det blev naturligt för honom att experimentera med fotokonsten på olika sätt. Han tog flera välkända självporträtt och intresserade sig även för astronomisk fotografi och färgfotografi.
    (Public Domain-märke (PDM))

Strindberg, August (1849 - 1912)

August Strindberg var författare och dramatiker, men även konstnär och fotograf. Han sökte ständigt nya konstnärliga uttrycksformer och det blev naturligt för honom att experimentera med fotokonsten på olika sätt. Han tog flera välkända självporträtt och intresserade sig även för astronomisk fotografi och färgfotografi.

397 objects

Porträtt

Kabinettsfotografi - August Strindberg

Originalmanuskript av August Strindberg "Fröken Julie"

Kemiutrustning

Gardinkappa

Kråsnål

Kabinettsfotografi av man lutad mot ett podium.

Slottsspelen, pressvisning, Maud Adamsay, Lars Florin och Gustaf Grahn, Uppsala 1962

Slottsspelen, pressvisning, Maud Adamsay, Lars Florin och Gustaf Grahn, Uppsala 1962

Slottsspelen, pressvisning, Maud Adamsay, Lars Florin och Gustaf Grahn, Uppsala 1962

Slottsspelen, pressvisning, Maud Adamsay, Lars Florin och Gustaf Grahn, Uppsala 1962

Ockulta Dagboken av August Strindberg. Omslag och sidan 253

Oljemålning

Gardinprov

Oljemålning

Oljemålning

Tapet

Oljemålning

Oljemålning

Oljemålning

Share to