• Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning.
    (Public Domain-märke (PDM))

Waldén, Bertil (1901 - 1963)

Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning.

Share to