• Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning.
    (Public Domain-märke (PDM))

Waldén, Bertil (1901 - 1963)

Bertil Waldén var konsthistoriker, museiman och Örebro läns förste landsantikvarie. Han utförde dokumentande fotografering inom ramen för sin antikvariska tjänsteutövning.

4262 objects

LÅS

BUKETTHÅLLARE

LIVSTYCKE

PALL

PERSONARKIV

PSYKOGRAF

MEDALJ

Drottningg 37.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård, västra flygelbyggnaden.

Siggebohyttans bergsmansgård, loftboden.

Siggebohyttans bergsmansgård, loftboden och trädgården.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Siggebohyttans bergsmansgård.

Örebro län. Hyttor och hamrar under 1500-1900 talet, karta.

Share to