• Prins Eugen (1865-1947) var prins av Sverige 1905-1947, prins av Sverige och Norge 1865-1905, hertig av Närke, stafflikonstnär och konsthantverkare. Han var son till Oscar II.
    (Public Domain-märke (PDM))

Prins Eugen av Sverige (1865 - 1947)

Prins Eugen (1865-1947) var prins av Sverige 1905-1947, prins av Sverige och Norge 1865-1905, hertig av Närke, stafflikonstnär och konsthantverkare. Han var son till Oscar II.

156 objects

Share to