• Emelie von Walterstorff var konstnär och textilforskare.
    (Public Domain-märke (PDM))

Walterstorff, Emelie von (1871 - 1948)

Emelie von Walterstorff var konstnär och textilforskare.

932 objects

Share to