• Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser till ett skärmsystem för kontorsbruk med flyttbara moduler. Skärmarna skulle även ha ljuddämpande egenskaper och kunna bära elkablar. Även referensmaterial innehållande produktblad och bruksanvisningar.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Zonit skärmsystem [referensmaterial]

Share to