• Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser och idéskisser till en regulator och en hållare för dykarinstrument, samt referensmaterial i form av affischer och en presentation med polaroidfotografier och skisser. Enligt uppgift från formgivaren hade regulatorn först modellnamnet "Maximum" och sedan "Jet Stream". Noteringar. Måttangivelser.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Regulator och hållare för dykarinstrument [referensmaterial]

Share to