De fyra temperamenten

4 objects

Hermpilaster

Pilaster föreställande herm som stöter en dolk i sitt bröst med vänster hand. Höger arm är sträckt snett framför den utmärglade kroppen. Huvudet är slätrakat så när som på en panntofs och hålls lutat åt vänster. Det magra ansiktet domineras av en väldig mustasch. Hermen, som otvivelaktigt skall föreställa en oriental av något slag att döma av det rakade huvudet, är framställd som friskulptur från låren och uppåt. Dess nederdel är rikt dekorerad och har upptill och nedtill elegant skurna och yppiga kartuschliknande ornament med vegetabiliska inslag, samt däremellan en blad- eller blomkrona. Hermens vänstra fotända (högra för betraktaren), liksom skulpturens bladdekorerade och vulstförsedda sockel, är borthuggen vilket ger sockeln ett kilformigt utseende. Den profilerade "platta" på vilken hermen synes vila och som bildar avgränsning mellan denna och sockeln har dock en bredd som svarar mot skulpturen i övrigt. Baksidan domineras av ett stort och djupt urtag på mitten samt ett mycket grunt urtag på sockeln. Skulpturen är mycket välbevarad. Text in English: Pilaster with herm, apparently thrusting a dagger or knife into its chest with its left hand. The right arm is outstretched at an angle in front of the lean body. Except for a tuft of hair on the forehead, the thin face is dominated by a very large moustache. The herm undoubtedly portrays an oriental of some kind, to judge from the shaved head. Carved as a free sculpture from the hips up. The lower part is richly decorated with elegantly carved cartouche-like ornamentation, with vegetables here and there and leaves or flowers in between. The left side (right to the observer) of the foot-end of the herm and the bottom of the leafy and torused base are cut away, which gives the base a wedge-shaped look. The profiled base-plate upon which the herm stands forms a border between the herm and the base of the pilaster, although it is no wider than the rest of the sculpture. The rear side has a large, deeply hollowed-out groove in the middle and a shallower one on the base. The sculpture is well preserved.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to