Photo: Nordiska museet

Med smak av humle - odla och brygg

Utställningen visar humleodling och ölbryggning förr och nu. Dels med föremål, bilder och recept ur museet samlingar och arkiv, dels med modern utrustning, nytagna bilder samt tips och råd från dagens hemmabryggare och humleforskare.

I samband med utställningen utkommer boken Humle. Det gröna guldet på Nordiska museets förlag.

Share to