Photo: Landin, Mats / Nordiska museet

Rålambska tavlorna

Tavlorna beställdes någon gång på 1660-talet av krigsrådet Claes Rålamb (1622-98), som år 1656 fått uppdraget av den svenske kungen Karl X att resa till Höga Porten och Sultan Mehmed VI (1642-93) i Konstantinopel (Istanbul) för att bilda en politisk allians mot de gemensamma fienderna Ryssland och Habsburgska riket i Centraleuropa. Efter att ha framlagt sitt ärende hos både sultanen och storvesiren fick Claes Rålamb vänta på sitt utresetillstånd i nio månader på grund av politiska förvecklingar. Under dessa månader fick Rålamb tid och möjlighet att skriva ned vad han såg och upplevde under sin vistelse i staden. Han hade från första dag som kungligt sändebud på resa skrivit dagbok. Den finns idag på Kungliga Biblioteket i Stockholm. I dagboken ger Rålamb en detaljerad beskrivning av Sultanens procession som vi idag kan ta del av genom tavlorna.

Målningarna är unika tidsdokument och saknar motsvarighet såväl i turkiska samlingar som i andra samlingar i världen. Den stora gåtan med de Rålambska målningarna är vem som målat dem och var de är målade – i Osmanska riket, i norra Europa eller i Sverige? Under lång tid trodde man att målningarna var turkiska, men den tekniska analysen och det artistiska uttrycket talar emot det.

Motiv

Motivet föreställer den unge sultan Mehmed när han rider med sin hovstat genom staden i en lång procession. Processionen börjar med borgmästaren i Konstantinopel, sedan följer olika dignitärer, religiösa män, sultanens falkenerare och hans dvärgar, kockar och vattenbärare och i slutet av processionen visiren och sultanen själv. När sultanen kom förväntades Konstantinopels invånare man ur huse för att hälsa sultanen och strö blommor för hans fötter. I målningen ovan syns hur marken under sultanens häst är täckt av elegant återgivna blommor i många färger.

Under 2006 var 15 av målningarna utlånade till Turkiet där de visades på Pera Museum i Istanbul.

Deposition: Rålambska familjestiftelsen, Riddarhuset

Share to