Photo: Bohusläns museum

TIDENS RÖRELSER Glimtar ur idrottshistoria i Bohuslän - en digital utställning

Idrotten som folkrörelse har drivit på och format samhällets utveckling och värderingar runt om i Sverige. Den har fostrat många utövare i föreningsliv och i demokrati, skapat gemenskap och meningsfull fritid, bidragit till hälsa och skänkt underhållning och spänning. Idrottens många föreningslokaler och anläggningar har satt sin prägel på minsta lokalsamhälle och blivit en viktig del i vårt lands kulturarv.

Vid en sökning på DigitaltMuseum hittar vi närmare 5 000 fotografier i Bohusläns museums samlingar på temat idrott och sport. Här har vi valt en liten del som förhoppningsvis speglar den stora bredd som idrotterna representerar. Det är en övervikt på 1940- och 1950-talen med de många bilderna av tidningen Bohusläningens fotograf Arne Andersson som tycks ha plåtat de flesta förbiflimrande utövarna. Här finns också några filmer med klipp från bland annat Rimnersvallens invigning.

Välkommen att kommentera och komplettera uppgifter om personer och platser.

Läs mer om FRITIDSLIVETS MILJÖER på Bohusläns museums hemsida under fliken Samlingar och historia.

Var vi tillbringar vår fritid är en allt viktigare fråga. Sommarstugan, idrottshallen eller badplatsen. Vi förknippar dem med avslappning, välmående, aktivitet. Kanske något av de mest karaktäristiska miljöer som 1900-talet burit fram.

Läs alla artiklarna om:

Fritidslivets miljöer

Badplatsen

Idrottshallen

Idrottsplatsen

Ridhuset

Simhallen

Vintersportens miljöer

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to