Göteborgsutställningen 1923 (1923)

Utställningen var förlagd till området öster om Götaplatsen. Utställningsarkitekter var Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson.

Share to