Utställningen var förlagd till Kungsträdgården och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningsarkitekt var A. W. Edelsvärd.

60 objects

Share to