• Utställningen var förlagd till Kungsträdgården och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningsarkitekt var A. W. Edelsvärd.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Stockholmsutställningen 1866 (1866)

Utställningen var förlagd till Kungsträdgården och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningsarkitekt var A. W. Edelsvärd.

63 objects

Share to