Masugnar och smedja med lancashirehärdar, ånghammare samt smältstycke- och råskenevalsverk.

Share to