• KRONPRINS GUSTAF ADOLF (1782)
    (Public Domain-märke (PDM))

KRONPRINS GUSTAF ADOLF (1782)

14 objects

Fartygsmodell

Fartygsmodell

Spantmodell

Spantmodell av 60-kanonskeppet Kronprins Gustaf Adolf. Modellen i skala 1:16.

Fartygsmodell

Fartygsmodell

Fartygsmodell av 60-kanonskeppet Kronprins Gustaf Adolf, färdigt för sjösättning. Modell i skala 1:16.

Tillfälliga utställningen Varv och skeppsbyggeri. Sal 3. Museidirektören Gerhard Albe vid större spantmodeller av Chapmanskeppen BELLONA och KRONPRINS GUSTAF ADOLF.

Hyttdörr

Varvet Karlskrona

förskepp av modell av Linjeskepp Kronprins Gustaf Adolf

bogspröt av skeppsmodell Kronprins Gustaf Adolf

Teckning

Ritning

Linjeskeppet KRONPRINS GUSTAF ADOLF (1782), linjeritning. Blyerts på papper.

Arkivalie

Vattenlinjearea för linjeskeppet KRONPRINS GUSTAF ADOLF (1782). Blyerts på papper.

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Share to