Kanotutfärd år 1913.
Kanotutfärd år 1913. Foto: Sven Thorell, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Riddare av paddeln: kanotismens första decennier i Sverige

”En särskild tjusning ligger i den känsla av självständighet, som kanotidrotten skänker sina utövare. Kanotisten är karl för sin hatt och skeppare på egen skuta, beroende av ingen. Han framdriver sin båt med egen kraft eller med klok användning av den oftast närvarande naturkraften vinden.” Så beskriver Carl Nicolaus Hanner några av kanotens alla förtjänster i en skrift utgiven 1915. I en artikel hämtad ur Sjöhistoriskas bok Flytande fritid – ett sekel av svensk båtliv (2024) tar vi en närmare titt på den tidiga svenska kanotismen och de ideal som präglade den.

År 1900 bildade ett tiotal stockholmspojkar i övre tonåren Föreningen för Kanotidrott (FKI). Knappt någon av dem hade suttit i en kanot, men det hindrade inte deras entusiasm inför möjligheten att ge sig ut på vattnet i en enkel och billig farkost som dessutom var möjlig att bygga själv.

Föreningens publicerade skrifter från tidigt 1900-tal ger en intressant inblick i de ideal som drev de ofta unga medlemmarna. Här uttrycks en tidstypisk längtan bort från stadens smuts och trångboddhet och ut i den friska, rena skärgårdsnaturen. Små skärgårdsholmar fick bli en frizon för vanligtvis påpassade ungdomar, som på samma gång lockades av hälsosamt friluftsliv och naturromantik.

Minnesanteckningarna i klubbens publikationer berättar om den täta sammanhållningen mellan FKI-kanotisterna, som inte sällan verkar ha besjälats av en sorts pionjäranda.

FKI:s (Föreningen för Kanotidrott) brygga vid Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm, hösten 1905. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Kanotister på utfärd i skärgården. I förgrunden lagar Ragnar Högborg mat på ett stormkök. I bakgrunden en FKI-kamrat (namn okänt) med lådkamera i handen. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
"Tidig vårdag vid Laboratoriehagen." Kanotister i FKI vid föreningens första båthus vid Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm ca 1910. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Kanoter och kanotister vid Fjäderholmarna. I förgrunden kajak uppdragen på land. I bakgrunden segelkanoter och roddbåt. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Vid sekelskiftet 1900 var kanotismen fortfarande en ung företeelse i Sverige, ett land som brittiska kanotentusiaster tidigt hade utnämnt till ”the paradise of canoeists”. År 1865 hade skotten John MacGregor tagit sig till Skandinavien med den kombinerade segel- och paddelkanoten Rob Roy och förvånat svenskarna med sin egendomliga farkost. MacGregor brukar nämnas som den moderna kanotismens fader och delade med sig av sina erfarenheter i böcker som såldes i stora upplagor.

I vilken mån en enda person egentligen gav upphov till kanotismen kan förstås diskuteras. Redan tidigare under 1800-talet hade brittiska marinofficerare kommit i kontakt med ursprungsbefolkningars kanoter under långresor och expeditioner.

Genom internationella kontakter blev svenska officerskollegor inspirerade och tog med sig nya idéer och innovationer hem. Kanoterna var inget undantag och framåt seklets slut kunde nyfikna skärgårdsbor få se kanoter på fjärdarna kring Karlskrona. De nya farkosternas fördelar vid sjöfågeljakt blev snabbt uppenbara och efter en del modifieringar blev jaktkanoter vanliga också bland allmogen i östra Blekinge.

Carl Smith: svensk kanotpionjär

En av de svenska marinofficerare som tog intryck av kanotflugan var kommendör Carl Smith. Under en kommendering ombord på ångkorvetten Gefle i Medelhavet 1871 fick Smith för första gången se en kanot på Malta. Hänförelsen var total och Smith köpte en kanot av samma typ som Rob Roy.

Carl Smiths betydelse som tidig propagandist för kanotismen i Sverige kan knappast överdrivas. Han konstruerade själv ett antal kanoter och blev en sorts nestor för ungdomarna i FKI och andra nystartade svenska kanotklubbar.

Kommendör Carl Smith i sin segelkanot Rara ca 1915. Foto: Erik Boström, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Smith var kusin med Victor Balck, som var med om att lägga grunden till den svenska idrottsrörelsen och bland annat gav ut Ny Tidning för Idrott. I tidningen förekom Smith flitigt som skribent och talade sig varm om segling och paddling som ett verktyg för fysisk fostran och en väg till unika naturupplevelser.

För att sprida sina idéer och ge fler möjlighet att bygga sin egen kanot experimenterade Smith med olika material som plåt och rentav papp. Hur pass väl resultaten föll ut varierade stort.

Ett intressant exempel är Skramla, som byggdes av förzinkad järnplåt vid Klarafors bruk i Värmland i slutet av 1880-talet. I Ny Tidning för Idrott år 1887 var Smith full av lovord över Skramlas egenskaper, men tjugofem år senare hade hans omdöme hunnit ändras ganska radikalt:

"...lastdryg var hon och oöm. Några andra förtjänster hade hon just ej. Hon var bygd af stålplåt och det var däraf hon fick sitt namn, ty ett förfärligt skrammel var det alltid i henne, när man skulle taga sig för någonting. Hon var i allmänhet mycket våldsam i sina rörelser och blöt, men i synnerhet vid paddling i motsjö var hon den obehagligaste af alla de här framstälda kanoterna. Hon spottade och fräste som en ilsken katt och emellanåt tvärstannade hon liksom för att taga sig en funderare, om det var värdt att fortsätta längre."

Två exemplar av Smiths Skramla återfanns i en lada i Penningby i Roslagen under början av 2000-talet. Ett av dessa skänktes till Sjöhistoriska och visas idag i museets fritidsbåtsmagasin.

En annan, mer lyckad produkt från Smiths ritbord var typen Helsa som byggdes i ett hundratal exemplar. Ett av dem är Carmen, tillverkad på Långholmsvarvet i Stockholm år 1882 för marinläkaren Karl Rudberg.

När det året därpå var dags för fregatten Vanadis att ge sig iväg på sin berömda världsomsegling fanns inte bara Rudberg själv utan även hans kanot med ombord. Efter återkomsten till Sverige kunde Carmen skryta med att som enda svenska långfärdskanot ha ”varit på fågeljakt i de patagoniska kanalerna, på dans bland stora klumpiga sjölejon utanför Perus kuster, på kappsegling innanför korallreven kring Lycksalighetens ö”.

Rudberg, som senare blev aktiv medlem i FKI, behöll Carmen livet ut och använde henne gärna på vattnen kring Djurgården. Vid hans bortgång 1923 togs kanoten över av föreningen, som senare donerade den till Sjöhistoriska museet.

Ritning till segelkanoten CARMEN. Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Karl Rudberg i sin Carmen vid Skeppsholmen i Stockholm. Fotograf okänd, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Utställningen "Fritidsbåtar på museum". Segelkanoten CARMEN. Foto: Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)

Hemmabyggen och gör-det-själv-kultur

De första svenska kanoterna var oftast byggda på varv, men kring sekelskiftet 1900 blev amatörbyggen allt vanligare. Ett exempel på hemmabyggda så kallade ”lådor” är en FKI-kanot från 1901 (SM 27873) som finns i museisamlingarna. Liknande kanoter snickrades ihop av unga entusiaster under vinterhalvåret på torkvindar och i källare utifrån ritningar av konstruktörer som Sven Thorell, Arvid Rosengren och Gerhard Högborg.

När kanotsäsongen närmade sig hade man i bästa fall hunnit bli färdig med ett resultat som kanske inte satte några tävlingsrekord men dög alldeles utmärkt till helgutfärder.

På lördag eftermiddag, efter arbetsveckans slut, var det dags ge sig av mot någon favoritdestination med allt från kokkärl till dragspel i packningen. Där tillbringade man natten och hann sedan ägna söndagen åt bad och samvaro innan det var dags att vända hemåt.

Segelkanoten Yrhättan, ritad av Gerhard Högborg, under byggnad ca 1905. I bakgrunden Erik Arlon. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

I en artikel i FKI:s jubileumsskrift från 1910 ger Gerhard Högborg en detaljerad beskrivning av hur en långfärdskanot med hel bordläggning av trä, överspänd med segelduk, kan byggas.

Ett av de viktigaste tillbehören som omnämns i Högborgs text är ett vattentätt tält att spänna fast i masten för att kunna övernatta i själva kanoten, som drogs upp på land. Tältet syddes ihop av segelduk och impregnerades med till exempel paraffin. Impregneringen kunde utföras på olika sätt och vissa metoder fungerade uppenbarligen bättre än andra. I en dråplig beskrivning av tältandets vedermödor berättar C N Hanner i samma skrift om hur han får genomlida en natt med läckande tältduk.

C N Hanners kanot "Y" uppdragen på land med tältduk uppspänd på masten. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Fyra unga män vilar i kanoter som dragits upp på land. "Läger på Fredagsholmen 1906". Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

En sund själ i en sund kropp

Kanot- och campingliv i Stockholms skärgård kunde ha sina avigsidor, men det fanns även kanotister som utsatte sig för betydligt större strapatser. En uppmärksammad långfärd ägde rum hösten 1905 när Gustaf Nordin begav sig från Stockholm ända till Paris i sin lilla kanot Svea. Motivet till resan var bland annat att väcka uppmärksamhet för vegetarianism och en hälsosam livsföring.

Den våghalsige Nordin hamnade flera gånger i sjönöd men lyckades efter fyra månader komma fram till Paris. Där väckte han stor uppmärksamhet med sin kanot och blev hyllad för sin bragd av en stor folkmassa. Paris skulle sedan komma att bli Nordins hemstad. Han etablerade sig som sjukgymnast där och stannade kvar ända till sin bortgång 1961.

Nordins resa kan ses som ett extremt utlopp för tidstypiska idéströmningar där idealism, viljestyrka och karaktärsdanande fysiska prövningar var hörnstenar. Hans närkamp med elementen, ensam i en bräcklig farkost, för tankarna till passager i Strindbergs ”I havsbandet” med sina ekon av nietzscheanska övermänniskoideal. Nordin hade påverkats av Fichtes viljefilosofi och sägs ha citerat den tyske tänkaren när rimligheten i hans långresa ifrågasattes: ”Människan kan allt vad hon bör kunna; och om hon säger: ’Jag kan inte’, så vill hon inte”.

Att sätta ren viljekraft framför noggranna förberedelser var dock inte något som föll i god jord hos vissa svenska kanotister och Nordin fick utstå en del kritik för att ha dragit ett löjets skimmer över idrotten.

Även andra tidiga kanotister gjorde sig kända för långfärder som pressade gränserna. Herman Lantz tog sig till Sankt Petersburg i sin segelkanot och planerade en resa ända till Indien, men fick vända i Baku när första världskriget bröt ut 1914.

Gustaf Nordin vid slutet av sin färd mellan Stockholm och Paris i december 1905. Foto: Henri Manuel, Wikimedia Commons Public domain mark (CC pdm)
Kanotisten Herman Lantz på Stora Gräskö 1908. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Mindre är mer

Det tidiga FKI:s sammansättning hade viss slagsida åt de högre samhällsklasserna, men en jämförelse mellan 1910 och 1925 års matriklar tyder på att inslaget av medlemmar i låglöneyrken ökade över tid.

Redan tidigt fanns ett kvinnligt inslag, även om detta tidvis ifrågasattes av föreningens styrelse. Föreningens lokal på Måsholmen vid Djurgårdsbrunnskanalens mynning var redan från början något av en ungdomsgård. De unga kvinnor som var aktiva inom FKI sågs som en källa till distraktion för sina jämnåriga manliga kamrater och föreskrifterna förbjöd dans i lokalen på kvällarna.

På många sätt kan sekelskiftets kanotism ses som en motpol till kulturen inom till exempel KSSS med sina dyra, stora segelbåtar och inhyrda gastar. Kanotisterna förkastade på ett nästan doktrinärt sätt bekvämlighet och stora åthävor. Istället var de intresserade av maximal upplevelse ur en minimal formfaktor.

Vid invigningen av FKI:s nya båthus på Måsholmen sommaren 1913 höll Karl Rudberg tal och konstaterade: "Här är ingen fattig, ingen rik, ingen olärd och ingen högfärdig av för mycket plugg på skolbänken, ingen hög och ingen ringa! Alla äro vi lika goda kamrater! Alla äro vi ’riddare av paddeln’, kanotister, som efter dagens eller åtminstone veckans arbete samlas till sommarkvällens eller vilodagens livgivande segling och paddling."

FKI-medlemmar, bl a Erik Arlon och Erik "Boa" Boström, målar föreningens nya klubbhus på Måsholmen 1912. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Nya tider och gamla ideal

Kanotismens ungdomliga prägel innebar att många utövare med åren gick över till att segla större båtar. Även de som stannade kvar i kanotvärlden kunde ibland längta efter mer utrymme och en aning mer komfort.

I en av kanot av klass D, även kallad kanotkryssare, var det med lite god vilja möjligt för en mindre familj att få plats. Ett fint exempel på en D-kanot är Unda, byggd 1921 vid Källhagen på Djurgården för FKI-medlemmen Carl Silfversparre. Konstruktör var den ovan nämnde Gerhard Högborg, vars ritningssamling till stor del finns bevarad i Sjöhistoriskas arkiv.

Unda köptes 1935 av Arne och Elna Ekström, som vårdade sin kanot pietetsfullt i flera decennier och gärna gav sig ut på långfärder med sonen Göran. Efter ett långt liv i vattnet skänktes Unda till museet 1987 och är idag en av publikfavoriterna bland föremålen i museets fritidsbåtsamling.

D-kanoten UNDA seglar för babords halsar med Arne Ekström vid rodret. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Måltid i sittbrunnen på segelkanoten UNDA sommaren 1961. Mahognylocket till lådan med köksutrustning är placerad tvärs över båten och tjänstgör som bord. Foto: Arne Ekström, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Porslin från segelkanoten UNDA, handmålat av ägarinnan Elna Ekström. Kaffekopp och tallrik märkta "Unda". Foto: Jahn Mörrby, Sjöhistoriska museet/SMTM Public domain mark (CC pdm)
Segelkanoten UNDA. Foto: Arne Ekström, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Segelkanoten UNDA till havs med Elna Ekström vid rodret. Foto: Arne Ekström, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Segelkanoten Unda Sjöhistoriska museet

Efter några decennier uppstod ibland slitningar inom klubbarna, främst mellan de som framhärdade i att paddla och de som hellre gick över till segel. Till exempel sparkades segelkanotisterna helt sonika ut ur Brunnsvikens kanotklubb när klubben 1934 beslutade att enbart ägna sig åt paddling.

Efterhand hamnade också allt mer fokus på tävlandet, vilket skapade missnöje hos de som satte turismen och naturupplevelser främst. Sekelskiftets hårfina distinktion mellan ”idrott”, som var en bredare företeelse, och ”sport”, som mer handlade om att redovisa tävlingsresultat, gjorde sig påmind ännu i samband med FKI:s 60-årsjubileum 1960. I samband med detta passade föreningens veteraner på att ställa en öppen fråga till styrelsen:

"Äro vi verkligen inne på rätt väg? Är tävlingsintresset – som på senare tider inom FKI lär tagit fullständigt överhanden – det enda saliggörande? (…) Gamla tiders kanotutflykter och långfärder med dess glada kamratliga samvaro under strandhugg med tältning och skaffning i det fria ha nästan fallit i glömska och detta i det för kanotidrott kanske mest idealiska landet i världen! I den oerhört påfrestande värld vi lever i med dess knapphet på verkliga glädjeämnen är den rätt idkade kanotidrotten i sanning något att slå vakt om!"

Strandhugg i skärgården. Foto: Gerhard Högborg, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

De gamla kanotisterna hade säkert nickat gillande åt de senaste decenniernas renässans för kajakpaddling, som pekar på att längtan ut i skärgårdsnaturen är lika aktuell i vår tid som för över ett sekel sedan.

Text: Jonas Hedberg, intendent

Artikeln är hämtad ur boken Flytande fritid – ett sekel av svenskt båtliv (Stockholm: Sjöhistoriska museet, 2024)

Fler kanotbilder ur Sjöhistoriskas fotoarkiv

Fler kanoter i Sjöhistoriskas samlingar

Fler fördjupningsartiklar på DigitaltMuseum

Share to