Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms läns museum och flera av länets hembygföreningar jobbar tillsamman för att hembygdsföreningarnas samlingar ska digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs.

Kollektivt kulturarv

Vi har kallat vårt samarbete för Kollektivt kulturarv. Genom att bilder, dokument, ljud, filmer och föremålsregister digitaliseras ökar chansen för att de ska bevaras för framtiden eftersom det förutom originalet även finns en digital kopia. Materialet lagras i en gemensam databas där varje förening själv lägger upp sitt material och registrerar all information. Föreningarna väljer själva vad som ska publiceras.

Vårt samarbete har pågått sedan 2016 och idag är det 16 föreningar som är aktiva. Under slutet av 2023 har vi börjat gå över till databasen Primus och Digitalt museum.

Läs mer om de olika föreningarna och deras samlingar i deras egna artiklar. Du hittar även Stockholms hembygdsförbunds bildsamling och bilder från ett äldre samarbete mellan 10 hembygdsföreningar och länsmuseet.

Visit us

Share to