Statare. Mjölkerskor och lagårdskarlar uppställda vid ladugården. Julita gård, Södermanland. Mjölkerskan längst bak i mitten, med förkläde knutet runt halsen är Kristina Lovisa An...

Share to