Humlesil

1 comment

  • Om givaren Erik Jonsson

    Erik Jonsson kallad "Erik i Mon", född 10 april 1861, Överhogdal. Död 6 juni 1923, Överhogdal. Hemmansägare på gården Mon som var hans fädernegård. Erik i Mon var bland annat kommunalnämndens ordförande i över 30 år.

Share to