Fredrickshamn 15/5 1790

"SjöSlag Emellan Kongl.Swenska och Kejserliga Ryska Skjärgards Flottorne vid Fredrickshamn för Middagen den 15 de Maj 1790".

Select the images you want to order

Share to