Modell av fregatt av Bellona-typ i Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp. Besättningsfigurer på däck.

Order this image

Share to