Båt i trä med åror som kan ha använts som flyktbåt undan det ockuperade Estland under andra världskriget.

Select the images you want to order

Share to