Fyrmästarsläkten Lind på Svenska Högarna. Stående från vänster: Elin, Sigrid, Dagny, Erik, Carl och Edit. Sittande: Emanuel, Katarina och Carl Erik.

Order this image

Share to