Modell av hjulångaren NORRLAND under byggnad i Sjöhistoriska museets modellverkstad. Interiör, förskepp med kabysser.

Order this image

Share to