• Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar, NVHJ lok 22 med vagnar klart för nedväxling till personbangården.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar, NVHJ lok 22 med vagnar klart för nedväxling till personbangården.

Text på baksida: "22 med tåg sätt Ptåg till Vbä den 14/6 86".

Text på omslag: "22-an med tågsätt klart för nedväxling till personbangården den 14/6 86".

3 comments

  • Järnväg ska vara Järnvägar.

  • Tack för ditt påpekande. Detta är nu åtgärdat, ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

  • 1986. Bör väl anges att det är ett museitåg och inte från NVHJ.

Order this image

Share to