Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Yoa 202 vid Kolbäck station. Lokförare och stins med motorvagn vid perrong.

2 comments

  • Om man jämför bilderna JvmKDAM04892 och JvmKDAM04893 är platsen troligen Kolbäck medan en av lokförarna har olika efternamn på bilderna.
  • Tack för din kommentar. Jag har kompletterat posten, ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to