Sjöhistoriska museets konservator Sam Svensson i arbete med att reparera ett votivskepp.

Order this image

Share to