• Tore Johnson (1928-1980) var en svensk fotograf, medlem av gruppen Tio fotografer.  Han kom att bli mest känd för sina verklighetsnära men samtidigt poetiska bilder av storstadens miljöer och människor, såväl i Sverige som i andra länder.
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Johnson, Tore (1928 - 1980)

Tore Johnson (1928-1980) var en svensk fotograf, medlem av gruppen Tio fotografer. Han kom att bli mest känd för sina verklighetsnära men samtidigt poetiska bilder av storstadens miljöer och människor, såväl i Sverige som i andra länder.

Share to