Rålambska tavlorna

Photo: Landin, Mats / Nordiska museet

13 mycket speciella målningar

I ett av museets trapphus i anslutning till entrén hänger de så kallade Rålambska tavlorna: 13 stora och mycket speciella målningar, beställda någon gång på 1660-talet av krigsrådet Claes Rålamb, som varit sändebud åt Karl X Gustav i Istanbul (dåtidens Konstantinopel). Tavlorna föreställer den unge sultanen Mehmed IV:s högtidliga procession genom Istanbul 1657 på väg till den årliga höstjakten.

Totalt beställde Claes Rålamb en svit på 20 målningar. 15 av tavlorna deponeras hos Nordiska museet och återstående antal tillhör museet. Målningarna är unika tidsdokument och saknar motsvarighet såväl i turkiska samlingar som i andra samlingar i världen. Det är ovisst vem som målat tavlorna och om de är utförda i Sverige eller i Konstantinopel. Förmodligen är de dock både beställda och målade i Sverige. De osmanska konstnärerna under 1600-talet arbetade inte i samma teknik och inte heller i så stora format.

Motivet

Scenen som avbildats på tavlorna sågs av Claes Rålamb själv. Motivet föreställer den unge sultan Mehmed när han rider med sin hovstat genom staden i en lång procession. Processionen börjar med borgmästaren i Konstantinopel, sedan följer olika dignitärer, religiösa män, sultanens falkenerare och hans dvärgar, kockar och vattenbärare och i slutet av processionen visiren och sultanen själv. När sultanen kom förväntades Konstantinopels invånare man ur huse för att hälsa sultanen och strö blommor för hans fötter.

14 related items

Share to