Depåförrådet i Ånstaberg (Vägstation T5). Kontors- och förrådsbyggnad. Stationär motor stående framför byggnaden, brandsläckare på väggen.

Depåförråd. Inom vägförvaltningarna fanns oftast ett centralförråd, varifrån vägmästarområdena kunde rekvirera olika materiel, verktyg och redskap.

Share to