Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Förrådsbyggnader. Till vänster eventuell kontors- och manskapsbyggnad. Personbil skymtar till vänster.

Share to