Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Byggnad, eventuellt kontors- och manskapsbyggnad.

Share to