Vägstation AC 16, Åsele. Vägstationens huvudbyggnad med från vänster garage, kontor, verkstad.

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet

Share to