Kvarteret Stören, Luleå. Förrådsbyggnader. Manspersoner i arbete. Fronten på Scanialastbil BD 5497, diverse väghållningsredskap.

Share to