• Oscar Halldin (1873-1948) var en pionjär inom svensk pressfotografi och blev berömd för sina flygfotografier tagna från luftballong 1897-1898. Han gjorde bland annat bildreportage från Stockholmsutställningen 1897, från Olympiska spelen och från en expedition till Spetsbergen 1910. Han var också utnämnd Kunglig hovfotograf.
    (Public Domain-märke (PDM))

Halldin, Oscar (1873 - 1948)

Oscar Halldin (1873-1948) var en pionjär inom svensk pressfotografi och blev berömd för sina flygfotografier tagna från luftballong 1897-1898. Han gjorde bland annat bildreportage från Stockholmsutställningen 1897, från Olympiska spelen och från en expedition till Spetsbergen 1910. Han var också utnämnd Kunglig hovfotograf.

237 objects

Gruvfält

Tubledning till kraftstation. "Abiskojokk och Abiskofjällen, Lappland".

Skansen. Fjällrävar i hägn på de snöklädda klipporna.

Nomadskola. Samiska skolbarn samlade utanför tältkåta. Gällivare socken, Lule lappmark, Norrbotten.

Renar och människor i flyttningsrajd. Loussajärvi, Jukkasjärvi, Norrbotten.

Skidåkare i fjällmiljö, Abisko.

Vy från luftballong över Skansen på Djurgården i Stockholm.

Nomadskola. Samiska skolbarn samlade utanför tältkåta. Gällivare socken, Lule lappmark, Norrbotten.

Abisko turiststation, nedan Njullá. Ett vattenfall rinner nedför berget.

Abiskojokk mot söder från bron.

Tjuonavagge (Lapporten) sedd från stranden av Torne träsk, nedom Abisko naturvetenskapliga station, Abisko.

Man framför en enkel byggnad/barack i trä, Abisko.

Fyra män framför Abisko järnvägsstation.

Turistföreningens härbärge i Porjus. Exteriör, en samling män och kvinnor poserar på trappan.

Malmtåg vid Riksgränsens station. Loken var norska och tillhörde NSB med typbeteckningen "type 19" med tillverkningsort i Schweiz.

Män i kläder av sen 1700-talstyp låtsas fäkta, år 1907.

Porträtt

Porträtt

Porträtt

Porträtt

Share to