Norske Kongoveteraners Forening (Forening)

Forening for sjømenn, offiserer, dommere, leger og misjonærer som hadde tjent i Kongo (1879-1960)

44 objects

Kjelstrup, Finn Hannibal (1884 - 1961)

Norsk offiser som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i årene 1907 til 1910.

Horneman, Hans Henrik (1878 - 1945)

Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Oslo, som fra 1907 arbeidet i Fristaten Kongo (EIC) og senere i Belgisk Kongo.

Krohg, Otto Theodor (1878 - 1952)

Norsk jurist som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) fra 1907 og deretter i Belgisk Kongo.

Rød, Otto Reinhardt (1877 - ?)

Iversen, Frithjov (1895 - 1973)

Norsk misjonær som virket i Belgisk Kongo fra 1922 og som arbeidet der omkring 30 år.

Carlsen, Carl Alfred Marentius (1869 - 1941)

Norsk skipskaptein som samlet arbeidet 36 år i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo.

Reinertsen, Reinert (1877 - 21958)

Norsk offiser fra infanteriet som var i tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo mellom 1907 og 1918

Myhre, Oluf Johan Peter (1865 - 1944)

Norsk vernepliktig premierløytnant som tok tjeneste i Fristaten Kongo i tre perioder fra 1897 til 1908

Wilse, Martha (1875 - 1969)

Norsk medfølgende ektefelle i Belgisk Kongo.

Larsen, Alexander Matheus (1877 - ?)

Norsk Capitaine de steamer i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo fra 1905 til 1914.

Schiøtz, Gullbrand Øvergaard (1871 - ?)

Norsk offiser i Fristaten Kongo 1894-1900, konsul for Kongostatene og direktør for gummiselskap i Fransk Kongo

Røhn, Thorleiv Bugge (1881 - 1963)

Norsk offiser som tok tjeneste i Belgisk Kongo mellom 1909 og 1915

Scharffenberg, Anna [f. Siegers, senere gift Obstfelder] (1869 - 1943)

Nilsen, Erling Leonard Margido (1894 - ?)

Norsk skipskaptein som tok tjeneste i Belgisk Kongo fra 1922

Norløff, August (1878 - 1955)

Kielland, Jan Theodor (1877 - 1960)

Norsk offiser som tok tjeneste i Belgisk Kongo fra 1908? til 1914?

Jyssum, Martin Gerhardt (1881 - ?)

Norsk offiser som tok tjeneste i Kongo i årene 1905 til 1908

Krüger, Daniel Schumann (1878 - 1959)

Norsk offiser som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo fra i tre perioder i årene mellom 1905 og 1909.

Joleik, Albert Sigvald Andersson (1880 - 1968)

En norsk underoffiser som tok tjeneste i Fristaten Kongo i årene 1905 til 1908

Petersen, Oscar Wergeland (1876 - 1967)

Norsk jurist som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) fra 1907.

Share to