Vägstation Z6, Hede. Vägstationens huvudbyggnad med garage och kontor. Förrådsbyggnad i vinkel mot huvudbyggnaden. Personbil Z5276, med skylten "Tjänstebil", framför ingången till ...

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to