main article image
Foto: Mikael Fredholm, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Ingrid Horn – kollision med en enda överlevande

Den tyske matrosen Heinrich Kalms blev den ende överlevande i en fartygsolycka strax söder om Dalarö i juli 1917. Den tyska ångaren Ingrid Horn, på väg söderut, kolliderade med svenska Brevik. Ingrid Horn gick till botten snabbt, och sjutton tyska besättningsmän omkom tillsammans med två svenska lotsar. Idag ligger fartyget på 40 meters djup och är ett populärt vrak bland sportdykare.

Lastångfartyget Ingrid Horn sjösattes i Rostock 1901 och var nästan 90 meter långt. Under första världskriget gick fartyget mellan Luleå och Tyskland med järnmalm för den tyska krigsindustrin. För att undvika fientliga ubåtar i Östersjön användes ofta skyddade leder inomskärs. Den 31 juli 1917 hade Ingrid Horn, i mörkt och ovanligt disigt väder, just passerat Dalarö på väg söderut.

Ingrid Horn i tysk hamn. Okänd fotograf Public domain mark (CC pdm)

Dimma vid Dalarö

Strax söder om Dalarö var det svenska lastångfartyget Bergvik i full fart på väg in mot Dalarö när man på bryggan plötsligt upptäckte ett vitt sken. Lotsen beordrade omedelbart halv fart. Både lotsen och befälhavaren studerade ljuset i kikare och bedömde att det kom från ett stillaliggande fartyg. Farten sänktes ytterligare. När Bergvik närmade sig det vita skenet kunde lotsen plötsligt också urskilja ett svagt rött ljus. Då insåg han att det var ett fartyg under gång och att risken för kollision var överhängande.

Full back!

Befälhavaren beordrade full back, men för sent. Bergviks spetsiga förskepp träffade Ingrid Horns babordssida strax för om bryggan och rev upp ett nästan tre meter djupt hål. Bergvik lyckades snabbt komma loss med kraftiga skador i fören. Ingrid Horn däremot sjönk nästan omedelbart. Bergvik ankrade på olycksplatsen och sjösatte sina livbåtar för att leta efter överlevande. Man kunde bara påträffa en enda besättningsman, den 20-årige matrosen Heinrich Kalms. Han hade sovit i sin hytt men väckts strax innan kollisionen av en kamrat som ropade att de var på väg att kollidera.

Vrakets akterparti. Foto: Mikael Fredholm, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Ingrid Horns reservpropeller. Foto: Mikael Fredholm, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
En marinarkeolog från Vrak vid Ingrid Horns ratt. Foto: Mikael Fredholm, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

En enda överlevande

Klädd endast i underkläderna lyckades Kalms rusa upp på däck och fram till styrbords livbåt där kaptenen, en lots, styrmannen och två matroser var samlade. Gruppen försökte sätta ut livbåten men misslyckades då den blev hängande på fartygets reling. Kalms fick order att hoppa ner i livbåten för att försöka hålla ut den från fartygssidan, vilket dock misslyckades.

Omedelbart därefter sjönk Ingrid Horn, och Kalms kastade sig i vattnet i ett försök att komma bort från fartyget. Han simmade så fort han kunde, men drogs trots det ned under ytan av suget. Efter en kort stund lyckades han ta sig upp till ytan och hittade en drivande lucka som han kunde ta sig upp på. Efter en stund räddades Kalms av en av Bergviks livbåtar. Ingrid Horn hade tagit med sig 19 man, däribland två svenska lotsar, i djupet.

Vraket av Ingrid Horn avbildat 2009. Illustration: Jakob Selbing, CC BY-SA 3.0 Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Vraket idag

Fartyget står idag kölrätt och relativt intakt på kraftigt sluttande botten nästan mitt i farleden in mot Stockholm. Aktern ligger grundast med övre delarna på 24 meters djup medan fören ligger nedsjunken på nästan 40 meter. På babords sida för om bryggan syns det cirka två meter breda hålet där Bergviks för träffade. Sedan fartyget påträffades för många år sedan har bland annat skeppsklockan och nakterhuset bärgats.

På Dalarö kyrkogård finns en minnessten över de omkomna, rest av det tyska rederi som ägde fartyget.

Text: Göran Ekberg

Vrakfakta

  • Förlist: 1917
  • Byggd: 1901
  • Längd: 88 m
  • Bredd: 12 m
  • Djup: 24–40 m
  • Fartygstyp: Lastångfartyg

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to