main article image

Birka – Sveriges första stad

På Björkö i Mälaren finns en av landets mest kända fornlämningsplatser, Birka. Den vikingatida handelsplatsen grundades sannolikt vid mitten av 700-talet och upphörde vid slutet av 900-talet. Till Birka kom köpmän och hantverkare från hela Europa, men även från andra delar av världen, för att sälja sina varor och tjänster.

När Birka var som störst bodde troligen närmare 1 000 personer i staden och hamnen var fylld av handelsskepp från när och fjärran. Köpmännen bytte silver, pärlor, slavar, keramik och exklusiva tyger mot bland annat järn, horn och pälsar.

Svearnas kung, som styrde över staden, bodde på Adelsö kungsgård bara en kilometer från Birka.

Tidig arkeologi

Redan under 1680-talet gjordes de första undersökningarna på Birka när Johan Hadorph konstaterade att det fanns flera nedslagna ekpålar i vattnet utanför Svarta jorden, det området där Birkas bebyggelse har legat.

Mer systematiska undersökningar inleddes av Hjalmar Stolpe i början på 1870-talet. Stolpe letade egentligen efter bärnsten men undersökte även ett stort antal gravar på ön. Genom att ta bottenprover med hjälp av en mudderskopa kunde han även konstatera att det fanns kulturlager i vattnet. Stolpes dokumentation utgör grunden för den sentida forskningen om Birka.

Knävel på huggspån. Foto: SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Väskbygel Foto: SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Tjärsvabb. Foto: SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Rep. Foto: SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Hemligheter i Svarta jorden

Utgrävningar på land har huvudsakligen gjorts i Svarta jorden, där stadsbebyggelsen fanns, samt det omgivande området med gravar. Man har även utfört undersökningar av den borganläggning som ligger i direkt anslutning till staden.

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gjordes de första undersökningarna med modern dykteknik i Birkas hamn. Bland annat hittades en cirka 300 meter lång pålrad som sannolikt varit en del av stadens försvar. Genom analys av årsringarna kunde pålarna dateras till vikingatid.

Jørgen Denckert från Vikingeskibsmuseet med fynd av spant. Foto: Andreas Olsson, SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Under åren 2004–2014 genomfördes årligen ett par undersökningsveckor i vattnet i Birkas hamn. De föremål som påträffades vid undersökningarna speglar en rad olika verksamheter kopplade till både båtar och stadens innevånare.

Föremål som tjärsvabbar, skeppsdelar, tågvirke och ett flertal stenankare kan kopplas till både byggnation, underhåll och reparationer av skepp. Laggtunnor, skedar, olika typer av kärl, spelpjäser och mer personliga föremål är saker som innevånarna i Birka använde i det dagliga livet.

Text: Göran Ekberg

Foto: Anneli Karlsson, SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Foto: Anneli Karlsson, SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Film

Läs mer

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to