main article image
Foto: SMTM/Ingemar Lundgren, Ocean Discovery Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Dalarövraket/Bodekull

Skeppare Olof Styff på skeppet Bodekull fick 1678 i uppdrag att frakta mjöl från Ingarö i Stockholms skärgård till svenska flottan som låg i Kalmar över vintern. Men Bodekull gick på grund och sjönk utanför Dalarö. Allt som kunde räddas från det sjunkande fartyget var 20 fat med vattenblandat mjöl.

I augusti 2003 påträffade en privat dykgrupp ett mycket välbevarat vrak på nästan 30 meters djup vid Edesön, strax norr om Dalarö i Stockholms skärgård. Gruppen gjorde på eget initiativ en enklare dokumentation, som tillsammans med flera bärgade fynd överlämnades till Sjöhistoriska museet.

Foto: SMTM/Ingemar Lundgren, Ocean Discovery Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Föremålen föreföll vara från 1600-talets mitt eller andra hälft. En glasflaska ansågs till exempel utifrån sin karaktäristiska form kunna dateras till 1640–1670, och det sigill som fanns på den kunde identifieras som ett engelskt adligt vapen.

Vid den efterföljande besiktningen kunde man konstatera att vraket var mycket välbevarat, med sammanhängande kravellbyggt skrov stående upprätt på botten.

Det drygt 20 meter långa skeppet har ursprungligen haft tre master varav två undermaster står kvar i sitt ursprungliga läge. En kanon ligger kvar i sin lavett på akterdäck, och på botten nedanför förstäven ligger en galjonsfigur som föreställer ett lejon.

I huvuddäcket finns två luckor. Den större av dem har använts vid lastning och lossning. Den eventuella lasten täcks av ett tjockt lager sediment. Den mindre luckan har sannolikt använts som nedgångslucka.

3D-modeller av vraket

En struss på havets botten

Forskning har visat att en så kallad struss (en grundgående skeppstyp som främst användes för transporter) med namnet Bodekull stämmer väl överens med fartygslämningen vid Edesön, och identifieringen av vraket kan anses som sannolik.

Ett antal sådana strussar byggdes på beställning av Karl X Gustav för transport av soldater och hästar i kriget mot Danmark. Efter kungens död 1660 avstannade projektet, men ett tiotal av de skepp som redan hade påbörjats byggdes om för andra ändamål.

Bodekull döptes efter det lilla varv i Blekinge där hon byggdes och blev i maj 1661 det första skepp som färdigställdes där – platsen kom några år senare att få det nya namnet Karlshamn. Skeppsbyggmästare var engelsmannen Thomas Day från England.

Foto: SMTM/Ingemar Lundgren, Ocean Discovery Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

1678 sökte svenska flottan vinterhamn i Kalmar istället för att segla upp till Stockholm. Skepparen Olof Styff på Bodekull fick i uppdrag att transportera en last med mjöl från Ingarö i Stockholms skärgård till de vinterliggande fartygen. Under transporten gick dock Bodekull på grund och sjönk i Dalarö ström. I arkivhandlingar uppges att 20 fat vattenblandat mjöl räddades från det sjunkande skeppet och togs till Stockholm.

Vraket ligger på en svagt sluttande botten, där sikten varierar från två till tio meter. Djupet vid fören är cirka 31 meter och i aktern cirka 28. Fartygslämningen ingår sedan april 2014 i Dalarö Skeppsvraksområde vilket innebär att ett tidigare dykförbud hävts. Sportdykare tillåts därmed återigen att besöka vraket, dock endast genom organiserade dykutfärder med auktoriserade dykguider.

Text: Göran Ekberg

Dykare förom lastluckan. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Dykare i fören. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Bartmannkrus på botten bakom aktern. Foto: Patrik Höglund, Vrak/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Film från vraket

Vrakfakta

  • Förlist: 1678
  • Byggd: 1659–61
  • Längd: ca 20 m
  • Bredd: 5,5 m
  • Djup: 30 m
  • Fartygstyp: fregatt, struss

Mer om Dalarövraket/Bodekull på DigitaltMuseum

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to