main article image

Lagerbielke – en omvänd klassresa

I vattenbrynet strax norr om det gamla varvet i Enhörna utanför Södertälje ligger resterna av ett gammalt örlogsfartyg som slutade sina dagar som lastramp. Ett snöpligt öde för korvetten Lagerbielke, som under sin aktiva karriär seglade till exotiska destinationer världen över.

Under 1980-talet lämnade den energiske sportdykaren Kjell-Ove Matsson mängder av uppgifter om förlista fartyg till dåvarande vrakregistret på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Ett av de många vrak som han hade dykt på låg sjunket i närheten av Enhörna varv i Södermanland. Matsson kunde berätta att vraket var resterna av örlogsfartyget Lagerbielke.

Byggd i Karlskrona

Korvetten Lagerbielke sjösattes på örlogsvarvet i Karlskrona den 11 september 1848 och var cirka 35 m lång. Fartyget utrustades med 18 stycken 24-pundiga kanoner och den fulla besättningen bestod av 139 man.

Lagerbielke i grov sjö, 8 maj 1857. Teckning av Adolf Nordling (1840-1888) i Sjöhistoriska museets samlingar. Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Resor till Medelhavet, Argentina och Norge

Lagerbielke inledde sin militära karriär 1849–50 med ett besök i Medelhavet och i juli 1851 var hon på statsbesök i Norge tillsammans med fregatten Josephine. Med ombord var prins Oscar, den blivande kung Oscar II.

Under besöket i Norge kom även konstnären Marcus Larson ombord på fartyget. Larson var omtyckt av den svenska kungafamiljen och fick sin resa till Norge och även vistelsen där betald av kungahuset. Han gjorde flera målningar av Lagerbielke tillsammans med andra örlogsfartyg.

Fregatten Josephine och korvetten Lagerbielke. Oljemålning av Marcus Larson daterad 1851. Foto: Anna Maria Tarukoski, Sjöhistoriska museet/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

I september samma år lämnade Lagerbielke återigen Sverige, den här gången för att eskortera fregatten Eugenie under den första delen av hennes världsomsegling. Efter att ha besökt Buenos Aires återvände Lagerbielke 1852 till Karlskrona.

Flytande övernattningsfartyg

Lagerbielke tjänstgjorde ofta som övningsfartyg för officerare och kadetter och gjorde sju övningsexpeditioner. 1861 beordrades hon ned till Medelhavet för att skydda svensk handel och sjöfart. Anledningen var det amerikanska inbördeskriget som hade stor påverkan på Europa. Väl hemma efter uppdraget i Medelhavet fortsatte hon som övningsfartyg.

I ett kungligt brev daterat 29 juli 1876 står det angivet att ett flertal fartyg, däribland Lagerbielke, ”skall blott nödtorftigt underhållas”. Detta tyder på att fartygets aktiva tjänstgöring närmade sig sitt slut.

Under sin sista tid inom flottan tjänstgjorde Lagerbielke som logementsfartyg, bland annat i Värtan.

Ett annat seglande örlogsfartyg som fick bli flytande kasern var världsomseglaren Vanadis. Här ses hon utanför Skeppsholmen på 1930-talet. Foto: Gunnar Jonsson, Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Såld till ett grustag

År 1910 såldes Lagerbielke till privata köpare som ägde ett grustag vid Vinberga näs, dit fartyget bogserades. Eftersom grustagets strand var långgrund lades hon tvärs med stranden för att fungera som lastramp för fartyg som kom till platsen för att lasta grus.

När grustaget upphörde i början av 1930-talet blev den gamla korvetten liggande kvar på platsen och förföll mer och mer. De boende i närområdet passade då på att skaffa gratis virke. Bland annat togs fartygets berghult loss och användes som slipers under Enhörna varvs sjösättningsvagn.

Sportdykaren Kjell-Ove Matssons skiss över vrakplatsen.

Idag ligger det en gång så vittberesta fartyget strax under ytan strax norr om Enhörna varv. Skeppet som under sin livstid besökte ett stort antal länder och hade kungligheter som passagerare slutade sitt liv som lastramp i Mälaren. Här kan man verkligen tala om en omvänd klassresa.

Text: Göran Ekberg

Vrakfakta

  • Förlist: 1930-tal
  • Byggd: 1848
  • Längd: 35 m
  • Bredd: 9,7 m
  • Djup: 1 m
  • Typ: örlogsfartyg, korvett
Lagerbielkes skeppsklocka är gjuten i Karlskrona 1848 och finns idag i Sjöhistoriska museets samlingar. Foto: Björn Jonasson, Sjöhistoriska museet Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Ett galjonsornament från fartyget finns bevarat i Marinmuseums samlingar. Det visar den adliga släkten Lagerbielkes vapen. Foto: Marinmuseum Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Den här livbojen, som hört till utrustningen ombord på Lagerbielke, finns också hos Sjöhistoriska museet. Foto: Sjöhistoriska museet Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Invigningen av "Nya Dockan på Galärvarfvet" på Djurgården den 26 juni 1879 med Lagerbielke som det första indockade fartyget. Teckning för Ny Illustrerad Tidning. Public domain mark (CC pdm)

Mer om korvetten Lagerbielke på DigitaltMuseum

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to