main article image

Arado Ar196 – Tintins flygplan

När Tintins skapare, Hergé, 1941 publicerade äventyret Den mystiska stjärnan hade ett flygplan en viktig roll. Flygplanet, en Arado Ar196, räddade Tintin från en meteor som hade kraschat i havet i närheten av Grönland och senare sjunker. Det är samma typ av flygplan som 1947 kraschar utanför Karlskrona och som 1991 påträffas av en grupp sportdykare.

Arado Ar196 var ett enmotorigt tyskt sjöflygplan som tillverkades i över 500 exemplar. Det flög för första gången 1937 och blev under andra världskriget ett av standardsjöflygplanen i nazityska Kriegsmarine och Luftwaffe.

En Arado Ar196 ombord på den tyska kryssaren Admiral Hipper, 1941. Foto: Bundesarchiv Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

I februari 1943 kom en Arado Ar196 A-3 in över svenskt luftrum i Blekinge. En svensk hjälpkryssare som observerade planet sköt flera varningsskott med sin luftvärnskanon vilket tvingade flygplanet att landa. Planet visiterades och piloten togs ombord på örlogsfartyget. Flygplanet bogserades därefter in till Karlshamn och piloten och hans spanare förhördes ingående.

Bägge hävdade att de av misstag kommit in på svenskt område. Svenskarna misstänkte spioneri men det kunde inte bevisas. Tyskarna sändes hem efter några dagar men flygplanet beslagtogs och placerades i Karlskrona.

Flygplanet med norska flygvapnets märkning. Horten flygfabrik, vintern 1945-46. Fotograf okänd/Luftforsvaret ved Horten Flyfabrikk Public domain mark (CC pdm)

Planet såldes därefter flera gånger och hamnade 1946 hos AB Ahrenbergsflyg och användes för militär målflygning i Karlskrona. En uppgift gör gällande att det under en tid ägdes av ett bolag som hade kopplingar till den brittiska underrättelsetjänsten.

Den 19 april 1947 tjänstgjorde flygplanet som mål för marinens strålkastarövningar. När övningen var slutförd missbedömde piloten vid landningen avståndet till vattnet med följden att planet slog runt och genast började sjunka. Piloten och flygmekanikern lyckades med visst besvär ta sig ur planet och bärgades av en båt som snabbt tagit sig till nedslagsplatsen strax ost om Getskär nära Karlskrona.

Foto: Ingmar Lundgren, Ocean Discovery (copyright)

När en yrkesfiskare från Sturkö 1991 bärgade sin snörpvad följde en flygplansponton med upp. Fiskaren berättade om fyndet för några sportdykare från Karlskrona, som efter en del dykningar påträffade resterna av ett flygplan. Efter att ha forskat i tidningsarkiv kunde de konstatera att flygplansvraket de påträffat var en Arado Ar196-3 tillverkad 1942 i den franska staden St Nazaire.

Planet är idag i så skört skick att det sannolikt är omöjligt att bärga. Resterna av flygplanskroppen är cirka 5 meter lång och delvis över den ligger den högra vingen. Framför flygplanskroppen ligger det som återstår av motorn samt den snedvridna propellern.

Pontonen som kom upp i snörpvad 1991 har återdeponerats en bit från den huvudsakliga vrakplatsen. 2014 förändrades kulturmiljölagen så att det numera är möjligt för länsstyrelserna att fornlämningsförklara yngre lämningar. 2018 fornlämningsförklarade Länsstyrelsen i Blekinge län Arado-planet vilket betyder att den är skyddad enligt lagen. Det är första gången som ett flygplan har fornlämningsförklarats i Sverige.

Text: Göran Ekberg

Foto: Ingmar Lundgren, Ocean Discovery (copyright)

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to