AEGIR f.d. tyskt kustpansarfartyg. Hemort: Hamburg
Br.t: 4110
AEGIR f.d. tyskt kustpansarfartyg. Hemort: Hamburg Br.t: 4110 Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Aegir – örlogsfartyg med last av bilar

Den 6 december 1929 närmade sig det tyska lastfartyget Aegir den gotländska kusten. Hon var på väg till Stockholm och Helsingfors, lastad med ett stort antal bilar samt bil- och motorcykeldelar. På det före detta örlogsfartyget var 21-årige Willy Gaiser en i den 21 man starka besättningen. Omständigheterna gjorde att både Aegir och Gaiser skulle komma att bli kvar på Gotland.

Det tyska örlogsfartyget Aegir byggdes 1893–96 på det kejserliga varvet i Kiel. Det ståtliga pansarskeppet med en besättning på över 300 man blev en del av den kejserliga flottan där hon tjänstgjorde fram till första världskrigets slut. 1922 byggdes hon om till lastfartyg och gick därefter i trafik mellan England och större hamnar i Östersjön.

Aegir i ursprunglig skick som kustpansarskepp i tyska kejserliga flottan. Litografi av Hugo Graf, 1899. Public Domain | Wikimedia Commons Public domain mark (CC pdm)

I början av december 1929 ångade Aegir norrut med ett stort antal Ford-bilar och ca 40 ton bil- och motorcykeldelar i lastrummet. I hård vind och tät dimma gick hon på grund vid Lilla Äske på sydsidan av Stora Karlsö strax efter klockan 10 den 6 december. Fartyget stod stadigt på grundet och när kapten insåg att man inte skulle kunna komma loss för egen maskin telegraferade han till rederiet för att be om hjälp.

Neptunbolagets bärgningsångare Herakles och Mercur kom snabbt till platsen, men kapten avböjde hjälp för att istället vänta in bogserfartyg från Tyskland. Troligen avgjorde det beslutet Aegirs öde; två dygn senare blåste det upp till storm vilket resulterade i att fartygets botten revs upp och en bärgning blev omöjlig.

Aegir i hamn under sent 1920-tal. Fotograf okänd, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Under stormen lånade fyrpersonalen på Stora Karlsö en raketapparat från en av bärgningsångarna. Med den kunde man från stranden skjuta ut en lina till Aegir för att sedan hala iland den nödställda besättningen i en speciell räddningsstol. På detta sätt räddades 15 man ur besättningen. Fyra besättningsmän försökte ta sig iland i en liten livbåt, men då den slog runt omkom en av männen. Kapten och ytterligare en man stannade kvar ombord.

När stormen avtog inleddes ett omfattande arbete med att bärga den dyrbara lasten. Efter flera månaders bärgningsarbete lyckades man rädda 137 bilar in till hamnen i Visby. Dessutom kunde man bärga en stor del av de bil- och motorcykeldelar som förvarades i lådor ombord.

Last bärgas från den grundstötta Aegir vid Stora Karlsö 1930. Fotograf okänd Public domain mark (CC pdm)

Besättningen fördes hem till Tyskland i omgångar, däribland timmermannen Willy Gaiser som var en av de som räddats med raketapparaten. Willy tog vid hemkomsten arbete på ett mindre fartyg som skulle hämta upp skrot från Aegir. Omständigheterna gjorde dock att han hoppade av i Klintehamn och började jobba på ett rökeri i samhället innan han fick arbete som snickare – ett yrke han hade utbildat sig till i hemlandet.

När andra världskriget bröt ut och Gaiser blev inkallad till den tyska krigsmakten lyckades han få ett främlingspass utfärdat. Det gjorde att han kunde stanna på Gotland, där han senare gifte sig och fick en son.

Text: Göran Ekberg

Vrakplatsen år 2014. Foto: Aron Hejdström (copyright)

Vrakfakta

  • Förlist: 1929
  • Byggd: 1893–96
  • Längd: 86 m
  • Bredd: 15 m
  • Djup: 4–5 m
  • Typ: Lastfartyg

Läs mer

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to