main article image

Fredrik Henrik af Chapman 1721–1808

2021 var det 300 år sedan Fredrik Henrik af Chapman föddes. I sin samtid fick af Chapman stor påverkan på skeppsbyggeriet både i Sverige och utomlands, och hans eftermäle gör att det knappast är någon överdrift att kalla honom vår mest kände svenske skeppskonstruktör.

Här har vi samlat texter som dels beskriver af Chapmans karriär och de olika fartyg han konstruerade under ett långt och produktivt liv, dels ger mer allmänna inblickar i 1700-talets marina historia. Längre ned på sidan finns även länkar till af Chapman-relaterat material i Marinmuseums och Sjöhistoriska museets föremålssamlingar och arkiv tillsammans med litteraturtips.

Fördjupningsartiklar

af Chapmans ritningssamling

Architectura Navalis Mercatoria

Mer i samlingarna

Länkar och litteratur

Share to