Vägstation Y6, Älandsbro. Baksidan av garagebyggnaden. Upplag av diverse material, "skrot". Motorvält Munktell, med VoV-maskinnummer V269, demonterad, främre valsen saknas. Vid väg...

Share to