Photo: Bohusläns museum

Spökenas tid

Spökenas tid.

Berättelser med penna och pensel av den bohuslänske folklivsmålaren Carl Gustaf Bernhardson

21 objects

2015 är det 100 år sedan Carl Gustaf Bernhardson föddes. Bohusläns museum gör en utställning till hans minne och visar målningar med temat spökerier. Många av Bernhardsons målningar handlar om gammalt skrock. Nästan alla människor var vidskepliga förr, särskild som här vid Västkusten, där man levde av havet med alla risker det innebar. Folk som drunknat kunde förvandlas till gastar som stökade runt och skrämdes. Man måste veta hur man skulle hålla sig väl med - eller skydda sig emot - de olika varelser som befolkade världen. I allt man gjorde gällde det att hålla oturen borta och istället locka till sig den goda turen. Det fanns en massa regler för det. Besvärjelser att mumla.

Är all vidskepelse borta idag, i vår upplysta tid?

Visst inte.

Folklivsmålaren Carl Gustaf Bernhardson (1915 - 1998) växte upp på Skaftö i mellersta Bohuslän. Redan som liten pojke tyckte han det var spännande att lyssna när de gamla berättade. Efter konfirmationen gick Carl Gustaf till sjöss, på fiske och fraktfart. När andra världskriget kom emellan gick han iland och började på lantbruksskola. Men han kunde inte riktigt ta steget att bli lantbrukare. Det var något annat som drog – att hembygdsforska, läsa historiska böcker, samla gamla föremål, skriva och måla. Han lärde sig måleriets grunder på Hultbergs målarskola i Göteborg.

Under en rad ”strövarår” säsongsarbetade han inom jordbruket, medan vintrarna ägnades åt det han egentligen ville. 1965 kunde han så äntligen inrätta sig i en egenhändigt byggd stuga på Skaftö. Nu hängav sig Bernhardson åt sin självpåtagna livsuppgift – att förmedla allt han hört och sett av folkets liv i hemtrakten under tiden kring sekelskiftet 1900, och längre tillbaka. Stugan fylldes till bristningsgränsen av målningar och många av motiven publicerades också i bokform.

1979 fick Carl Gustaf Bernhardson Lysekils kulturpris, 1980 Göteborgs och Bohus läns kulturpris, och 1996 kulturpriset ”Bohuslän tackar”.

Målningarna är dokumentära berättelser med penseln och det är tillsammans som de har sitt stora värde. Bernhardson var angelägen om att inte splittra samlingen. 1981 bildades Bernhardsonfonden genom medel från Göteborgs och Bohus läns landsting och kommunerna Uddevalla, Lysekil och Orust. Tack vare det kunde mer än 500 målningar föras över till Bohusläns museum. De är tillgängliga bland annat här på www.digitaltmuseum.se

2010 utgavs boken" C. G. Bernhardson. bohuslänsk folklivsmålare" av Ann-Marie Brockman med bidrag av Per Dahlström, Bohusläns museums förlag.

Utställningen "Spökenas tid" visas i basutställningen Kustland, Bernhardsonrummet på Bohusläns museum.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to